Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
 2. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje REGULAMIN wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnianie danych osobowych Klienta następuje przez podpisanie DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA.
 3. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 5. Sprzęt może wypożyczyć osoba, która posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, nie będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni w godzinach pracy.
 7. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przy jego zwrocie wielkość opłaty za wypożyczenie sprzętu znajduje się w cenniku.
 8. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu oraz zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 9. Klient pobierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 10. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia.
 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 12. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 13. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu lub jego kradzież i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić wypożyczalnię o zaistniałej sytuacji.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu.
 16. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.
 17. Pełną odpowiedzialność za wypadki, urazy, ewentualne choroby powstałe podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu ponosi klient. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 18. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawne.

Wypożyczalnia
Rowerów
Nart biegowych
Nartolorek
Narzędzi

Przewodziszowice
42-310 Żarki
Leśniowska 107
kontakt@wypozyczalniazarki.pl
793 93 22 11

Napisz do nas

Start
Zadzwoń
Napisz email
Skip to content